Quyết định số 03.2022/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2021

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 03.2022/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2021 về việc về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của Bà Nguyễn Thị Nga.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-CBTT-QD-03-HDQT-2022