Quyết định số 05.2024/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2023

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 05.2024/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2023 về việc bổ nhiệm Ông Lê Phạm Công Hoang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1 CBTT QD05 HDQT 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *