Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 20/10/2015

Ngày 20/10/2015, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu đã thông qua Quyết định số 03/QĐ-HĐQT về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc công ty.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-CBTT-QĐ-03-HDQT-20-10-2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *