Quyết định số 04.2022/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2021

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 04.2022/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2021 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hà giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-CBTT-QD-04-HDQT-2022