Quyết định số 04.2024/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2023

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 04.2024/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2023 về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Viết Thúy An giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1 CBTT QD04 HDQT 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *