Quyết định số 06.2018/QĐ-HĐQT ngày 09/05/2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 06.2018/QĐ-HĐQT ngày 09/05/2018 về việc thôi nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đối với bà Lê Thị Lý (Lý do: Có đơn xin từ nhiệm).

 

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-CBTT-QD-06-HDQT-2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *