Quyết định số 07.2022/QĐ-HĐQT ngày 01/04/2022

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 07.2022/QĐ-HĐQT ngày 01/04/2022 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mỹ Diệu giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-CBTT-QD-07-HDQT-2022