Quyết định số 08.2022/QĐ-HĐQT ngày 10/06/2022

ông ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Quyết định số 08.2022/QĐ-HĐQT ngày 10/06/2022 về việc về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của Bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy.

Download toàn văn Quyết định theo đường link sau:

SJ1-CBTT-QD-08-HDQT-2022