Sản xuất tôm sú tháng 7/2014 vẫn ổn định so với tháng trước

Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 7 ước đạt 368 ngàn tấn, tăng 4,0% so với cùng kỳ năm trước, đưa tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 7 tháng đầu năm đạt 1.819 ngàn tấn, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước..

Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 7 ước đạt 368 ngàn tấn, tăng 4,0% so với cùng kỳ năm trước, đưa tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 7 tháng đầu năm đạt 1.819 ngàn tấn, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của các Sở NN&PTNT thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, tình hình sản xuất tôm sú tháng 7/2014 vẫn ổn định so với tháng trước, diện tích và sản lượng tôm sú 7 tháng đầu năm của một số tỉnh giảm so với cùng kỳ năm trước.

Riêng tỉnh Kiên Giang cả diện tích và sản lượng đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Đối với các tỉnh vùng Đông Nam bộ, sản lượng tôm sú của 2 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *