Bạch tuộc tẩm bột

Thành phần: bạch tuộc, bột

Kích cỡ: dưới 100 miếng/kg

Đóng gói: 500gam/miếng hoặc 1kg /gói x 10/thùng