SJ1 báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

Download toàn văn Công văn theo đường link sau:

SJ1-BC-ket-qua-phat-hanh-cp-tra-co-tuc-2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *