SJ1-Thông báo số 1051/TB-CNVSD ngày 26/06/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (Hồ Chí Minh) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin Thông báo số 1051/TB-CNVSD ngày 26/06/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (Hồ Chí Minh) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

VSD-TB 1051 xac nhan danh sach nguoi so huu ck