SJ1-Thông báo số 1623/TB-CNVSD ngày 26/11/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (Hồ Chí Minh) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố thông tin Thông báo số 1623/TB-CNVSD ngày 26/11/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (Hồ Chí Minh) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

TB 1623 ngay dang ky cuoi cung va xac nhan nguoi so huu chung khoan cua VSD