TB số 941 của Sở GDCK Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Ngày 12/09/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo số 941/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (mã CK: SJ1).

Download toàn văn Thông báo theo đường link sau:

tb-so-941-cua-so-gdck-ha-noi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *