Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp thay đổi lần thứ 22

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo về việc thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp lần thứ 22 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 13/09/2019 do thay đổi Người đại diện theo Pháp luật – Tổng giám đốc theo thông tin cụ thể như sau:

Thông tin thay đổi

Trước thay đổi Sau thay đổi
Người đại diện theo Pháp luật Ông Trần Thanh Hương

Ông Từ Thanh Phụng

* Lý do thay đổi: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu thay đổi Người đại diện theo Pháp Luật theo Nghị quyết số 10.2019/NQ-HĐQT ngày 05/09/2019 của Hội đồng quản trị.

Download toàn bộ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp theo đường link sau:

SJ1-CBTT-Thay-doi-Giay-CNDKDN-lan22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *