Thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Bà Dư Thiện Minh Trang

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ:

  • Tên cá nhân giao dịch: Dư Thiện Minh Trang
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJ1
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 554.469 cổ phiếu (tỷ lệ: 2,63%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 554.469 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu (tỷ lệ 0%)
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thoả thuận
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/10/2019.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

30.09.19 TB-giao-dich-co-phieu-SJ1-Trang DTM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *