Thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Ông Trần Văn Hậu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ:

  • Tên tổ chức giao dịch: Công ty TNHH Di sản Hoàn Hảo
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJ1
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 228.700 cổ phiếu (tỷ lệ: 1,22%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 333.000 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 561.700 cổ phiếu (tỷ lệ 2,99%)
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thoả thuận
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 15/01/2018 đến ngày 18/02/2018.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

SJ-TB giao dich co phieu cua ca nhan, to chuc co lien quan nguoi noi bo-Cty TNHH Di san Hoan Hao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *