Thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Ông Trần Văn Hậu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ:

  • Tên cá nhân giao dịch: Trường Đại học Văn Hiến
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJ1
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu (tỷ lệ: 0%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.200.000 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.200.000 cổ phiếu (tỷ lệ 10,43%)
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thoả thuận
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 17/10/2019 đến ngày 16/11/2019.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

14.10.19 TB-giao-dich-co-phieu-SJ1-VHU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *