Thông báo gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (HCM) về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức 2017 bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (HCM) về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2017 như sau:

  • Ngày đã công bố: 15/08/2019.
  • Ngày thay đổi: 17/08/2019.
  • Lý do và mục đích: Do thay đổi nhân sự phụ trách công việc nên việc thực hiện các hồ sơ thanh toán không kịp thời hạn.

Download toàn văn Thông báo theo đường link sau:

TB thay doi ngay thanh toan co tuc 2017 bang tien mat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *