Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng ngày 03/03/2014

Ngày 03/03/2014, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Download toàn văn Thông báo theo đường link sau:

Link tải file