Thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Căn cứ vào Giấy ủy quyền số 01/2014/SJ1/UQ-CBTT ngày 24/06/2014 của Người đại diện theo Pháp luật – Chủ Tịch HĐQT, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thay đổi Người được ủy quyền thực hiện CBTT tại Công ty như sau:

TB-thay-doi-nguoi-CBTT

 

Download toàn văn Thông báo và Giấy ủy quyền theo đường link sau:

 

Link tải file 1

Link tải file 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *