Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2023.
  • Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt: 20/06/2023.
  • Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Download toàn văn Thông báo theo đường link sau:

SJ1 TB ngay dang ky cuoi cung thuc hien quyen chi tra co tuc bang tien mat 2022