Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2019.
  • Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt: 08/08/2019.
  • Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Download toàn văn Thông báo theo đường link sau:

TB ngay dang ky cuoi cung thu hien quyen chi tra co tuc 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *