Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Ông Vũ Quang Chính

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ:

  • Tên cá nhân giao dịch: Vũ Quang Chính
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJ1
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 31.149 cổ phiếu (tỷ lệ: 0,141%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 37.472 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 68.621 cổ phiếu (tỷ lệ 0,31%)
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thoả thuận
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 20/12/2021 đến ngày 19/01/2022.
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không có.

Download toàn văn Thông báo theo đường link bên dưới:

BC-giao-dich-CP-SJ1-Mr-ChinhVQ-05.01.2022