Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Ông Tống Văn Tùng

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ:

  • Tên cá nhân giao dịch: Tống Văn Tùng
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJ1
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.112.364 cổ phiếu (tỷ lệ 5,27%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.112.364 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán): 1.112.364 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu (tỷ lệ 0%)
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thoả thuận
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 18/10/2019 đến ngày 22/10/2019.
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không có

Download toàn văn Báo cáo theo đường link bên dưới:

04.11.19 BC-giao-dich-co-phieu-SJ1-TungTV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *