Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức liên quan người nội bộ – Ông Trần Văn Hậu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cá nhân, tổ chức có liên quan người nội bộ:

  • Tên tổ chức giao dịch: Công tyTNHH Di sản Hoàn Hảo
  • Mã chứng khoán giao dịch: SJ1
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 228.700 cổ phiếu (tỷ lệ 1,22%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 333.000 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua): 35.700 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 264.400 cổ phiếu (tỷ lệ 1,41%)
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thoả thuận
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/01/2018 đến ngày 12/02/2018.
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do không thoả thuận được giá cổ phiếu

Download toàn văn Báo cáo theo đường link bên dưới:

Bao cao ket qua giao dich co phieu cua ca nhan, to chuc co lien quan nguoi noi bo-Ong Tran Van Hau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *