Báo cáo ông Huỳnh Trí Cường không còn là cổ đông lớn của SJ1-15/11/2019

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo ông Huỳnh Trí Cường không là cổ đông lớn và không nắm giữ cổ phiếu SJ1 đang lưu hành có quyền biểu quyết.

Download toàn văn Báo cáo theo đường link bên dưới:

15.11.19 BC-khong-con-la-co-dong-lon-CuongHT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *