Báo cáo tài chính bán niên năm tài chính 2024 (đã được soát xét)

Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo tài chính bán niên năm tài chính 2024 (01/10/2023 – 31/03/2024) đã được soát xét.

Download toàn văn Báo cáo tài chính bán niên năm tài chính 2024 (đã được soát xét) theo đường link sau:

SJ1 BCTC ban nien 2024 da duoc soat xet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *