Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán)

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 công bố Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán) được lập ngày 21/01/2015.

Download toàn văn Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán) theo đường link sau:

 

Link tải file 1

Link tải file 2

Link tải file 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *