Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán)

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Báo cáo tài chính Năm tài chính 2018 (01/10/2017 – 30/09/2018) được lập ngày 10/12/2018 đã được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt kiểm toán ngày 17/12/2018.

Download toàn văn Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) theo đường link sau:

SJ1-CBTT-BCTC-Nam2018-Rieng(da-duoc-kiem-toan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *