Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014 được lập ngày 18/07/2014:

Dowload toàn văn Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014 theo đường link bên dưới:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *