Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 được lập ngày 18/01/2015:
Dowload toàn văn Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 theo đường link bên dưới:

 

Link tải file 1

Link tải file 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *