Báo cáo Trường Đại học Văn Hiến là cổ đông lớn của SJ1-15/11/2019

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng thông báo Trường Đại học Văn Hiến trở thành cổ đông lớn và nắm giữ 1.699.364 cổ phiếu (8,05%) SJ1 đang lưu hành có quyền biểu quyết.

Download toàn văn Báo cáo theo đường link bên dưới:

15.11.19 BC-tro-thanh-co-dong-lon-VHU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *