Công bố công văn đính chính BCTC Quý 4.2023 theo công văn số 07.2024/HHA/CV ngày 09/11/2023

Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Hùng Hậu công bố công văn đính chính BCTC Quý 4.2023 theo công văn số 07.2024/HHA/CV ngày 09/11/2023.

Download toàn văn theo đường link bên dưới:

SJ1 CBTT CV 2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *