EU – Thái Lan: Ngừng đàm phán thương mại tự do

Do tình hình chính trị bất ổn, EU đã quyết định ngừng đàm phán thương mại tự do với Thái Lan. Điều này đồng nghĩa với việc Thái Lan không được thỏa thuận về ưu đãi thuế quan đối với XK mặt hàng tôm và cá ngừ sang EU trong năm tới..

Do tình hình chính trị bất ổn, EU đã quyết định ngừng đàm phán thương mại tự do với Thái Lan. Điều này đồng nghĩa với việc Thái Lan không được thỏa thuận về ưu đãi thuế quan đối với XK mặt hàng tôm và cá ngừ sang EU trong năm tới.

Ngày 30/6/2014 các bộ trưởng ngoại giao EU thông báo tất cả các chuyến thăm chính thức giữa EU và Thái Lan sự bị ngừng lại và tất cả các thỏa thuận hợp tác cũng sẽ bị hoãn lại.

Thuế XK của Thái Lan sang EU đã bị tăng từ năm nay và năm tới bị mất hết ưu đãi thuế quan theo Chế độ Ưu đãi Chung (GPS) và Ngân hàng Thế giới vẫn phân cấp Thái Lan là nước có thu nhập trung bình và trên trung bình.

Như vậy, thuế đối với tôm nguyên liệu của Thái Lan sẽ tăng từ 4,2% lên 12% vào năm 2015. Thuế tôm chế biến, trừ tôm vỏ hấp tăng sớm hơn một năm, từ 7% lên 20% vào năm nay.

Đối với cá ngừ, thuế XK của Thái Lan sẽ tăng từ năm tới nhưng mức tăng nhẹ hơn: từ 21,5% lên 24%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *