Giá Cà Phê Sáng Ngày 14 Tháng 12 Năm 2023

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ

(VND)

LOẠI TIỀN ĐƠN VỊ TÍNH
CÀ PHÊ NHÂN

(Giá chào cập nhật đầu tiên sáng, các Tập Đoàn/ Công ty có thể điều chỉnh trong ngày tùy theo tình hình thị trường)

Công ty phát xô 65.200 -65.300 cơ sở

65.400 -65.500 về kho

 

VNĐ

 

Kg

Thị trường Daklak mua xô

Market price

65.000 có nơi 65.500 VNĐ Kg
Giao HCM/ Long Thành G2   VNĐ Kg
Trừ lùi   USD Kg
Giao HCM  G1 Sàng 16 VNĐ Kg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *