Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh đăng ký lần đầu

Ngày 16/04/2019, Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu nhận được Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh đăng ký lần đầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 09/04/2019. Công ty chúng tôi trân trọng thông báo về việc thành lập Chi nhánh tại Đồng Tháp với các thông tin chi tiết như sau:

– Tên Chi nhánh: Nhà máy 3 – Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

– Địa chỉ: Khu C, KCN Sa Đéc, P. Tân Quy Đông, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.

– Người Đại diện: Ông Trần Văn Thắng.

– Ngành nghề đăng ký hoạt động chính: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.

Download Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Địa Điểm Kinh Doanh theo đường link sau:

SJ1-CBTT-Giay-CNDK-dia-diem-kinh-doanh-landau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *