Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp (thay đổi lần thứ 24)

Ngày 29/12/2020, Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số DN: 0302047389, thay đổi lần thứ 24 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 28/12/2020. Công ty chúng tôi trân trọng thông báo về nội dung thay đổi trên Giấy phép như sau:

Thông tin thay đổi Trước thay đổi Sau thay đổi
Người đại diện theo Pháp luật Ông Từ Thanh Phụng Ông Tống Văn Tùng

* Lý do thay đổi: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu thay đổi Người đại diện theo Pháp luật – Tổng Giám đốc theo Nghị quyết số 05.2021/NQ-HĐQT ngày 22/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Download toàn bộ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp theo đường link sau:

CBTT-Thay-doi-Giay-CNDKDN-lan24-SJ1-BCTGD-2020