Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp (thay đổi lần thứ 28)

Ngày 03/08/2022, Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số DN: 0302047389, thay đổi lần thứ 28 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 01/08/2022. Công ty chúng tôi trân trọng thông báo về nội dung thay đổi trên Giấy phép như sau:

Thông tin thay đổi Trước thay đổi Sau thay đổi
Vốn Điều lệ 221.560.600.000 đồng 234.851.540.000 đồng

* Lý do thay đổi: Thực hiện phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 ngày 25/12/2021.

Download toàn bộ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp theo đường link sau:

HHA GCN Dang ky kinh doanh lan 28