Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp (thay đổi lần thứ 29)

Ngày 29/05/2023, Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, mã số DN: 0302047389, thay đổi lần thứ 29 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 17/05/2023. Công ty chúng tôi trân trọng thông báo về nội dung thay đổi trên Giấy phép như sau:

Thông tin thay đổi Trước thay đổi Sau thay đổi
Căn cước công dân Từ Thanh Phụng

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

CMND: 334049760

Ngày cấp: 05/03/2007

Nơi cấp: Công an tỉnh Trà Vinh

Từ Thanh Phụng

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

CCCD: 084075009667

Ngày cấp: 16/03/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

* Lý do thay đổi: Thực hiện cập nhật chứng minh nhân dân sang căn cước công dân của người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu.

Download toàn bộ Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp theo đường link sau:

HHA GCN Dang ky kinh doanh 29