Ký Hợp đồng kiểm toán Báo Cáo Tài Chính năm 2014

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông thông tin về Công ty kiểm toán đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo Cáo Tài Chính năm 2014 với Công ty như sau:

Tên Công ty: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 08 35.472.959

Fax: 08 35.472.970 – 35.472.971

Theo đó, công việc kiểm toán được thực hiện như sau:

+ Đợt 1: Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 và phát hành Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2014.

+ Đợt 2: Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm 2014 và phát hành Báo cáo kiểm toán năm 2014.

Trân trọng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *