Latvia, Anh đẩy mạnh hợp tác nuôi trồng thủy sản

Anh và Latvia đã tiến hành ký biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hợp tác về nuôi trồng thủy sản giữa 2 bên. Thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên có hiệu lực trong vòng 3 năm..

Anh và Latvia đã tiến hành ký biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hợp tác về nuôi trồng thủy sản giữa 2 bên. Thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên có hiệu lực trong vòng 3 năm.
Mục tiêu xây dựng mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là công nghệ tuần hoàn khép kín, công nghệ sản xuất cá tầm và các loài thủy sản nước ngọt khác để chia sẻ kinh nghiệm với các nước EU khác và thế giới.
Nguồn: vasep.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *