Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Ngày 26 tháng 04 năm 2014, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 đã tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 tại Hội trường Công ty ở địa chỉ 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TPHCM và đưa ra Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

 

Download toàn văn Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 theo link bên dưới: 

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *