Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Ngày 18 tháng 04 năm 2015, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 đã tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 tại Khách sạn New World, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q.1, TPHCM và đưa ra Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Download toàn văn Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 theo link bên dưới:

Tải file tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *