Nghị quyết số 04.2023/NQ-HĐQT ngày 21/12/2022

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 04.2022/NQ-HĐQT ngày 21/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu của ông Tôn Thất Diên Khoa.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

NQ04 Tiep nhan don tu nhiem Mr KhoaTTD