Nghị quyết số 09.2019/NQ-HĐQT ngày 08/08/2019

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 09.2019/NQ-HĐQT ngày 08/08/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc:

  • Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Cao Trịnh Thị Thúy Vy.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link:

SJ1-CBTT-NQ-09-HDQT-2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *