Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 21/12/2016

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu trân trọng công bố Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 21/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về vệc:

  1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Đức Dũng.
  2. Bổ nhiệm ông Võ Minh Khang tạm thời làm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho chỗ trống phát sinh.

Download toàn văn Nghị quyết theo đường link sau:

nq-so-11-cua-hdqt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *