Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2013

Ngày 16 tháng 04 năm 2013, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 đã tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 tại Khách Sạn New World, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q.1, TPHCM và đưa ra Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2013:

Download file PDF:

Link tải file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *