Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2013

Ngày 14 tháng 09 năm 2013, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 đã tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2013 tại Hội trường Công ty ở địa chỉ 1004A Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TPHCM và đưa ra Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2013.

 

Download toàn văn Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2013 theo link bên dưới:

Link tải file

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *