Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022

Ngày 25 tháng 12 năm 2021, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 tại Khách sạn Nikko Saigon – Số 235 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022.

Download toàn văn Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 theo link bên dưới:

SJ1-CBTT-NQ-BBH-DHDCD-thuong-nien-2022